Stipac.nl

Afsprakenstelsels

Zonder volledig te willen zijn noemen we enkele internationale- en nationale afsprakenstelsels, te weten:

Internationaal

 1. Audit Data Collection Standard (ADCS);  
  Een wereldwijd initiatief, waarin onder andere door PWC wordt deelgenomen. Wat in Nederland ook een relatie heeft met het XML Platform.
    
 2. eXtensible Business Reporting Language (XBRL);
  Een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over bedrijfsinformatie.
    
 3. Payment Service Directive 2 (PSD2);
  met de nieuwe diensten:
  - Betaalinitiatiediensten; gericht op betalingstransacties.
  - Rekeninginformatiediensten; gericht op toegang tot rekeninginformatie, ook wel aangeduid als Access to the Account (XS2A).
    
 4. Peppol;
  Een Pan-Europees e-procurement netwerk om beveiligd (internationaal) e-documenten (met op dit moment als belangrijkste de e-factuur) uit te wisselen via een beveiligd netwerk. Met Peppol retourberichten (Peppol BIS Invoice response 3.0) waarbij een verkoper automatisch de status van facturen kan volgen bij kopers via zijn eigen administratieve software.
    
 5. Single EURO payments Area (SEPA);
  met als belangrijkste standaarden:
  - SEPA Credit Transfer (SCT) voor overboekingen;
  - SEPA Direct Debet (SDD); automatische incasso's;
  - CAMT voor elektronische rekeninginformatie.
    
 6. Standard Audit File for Tax Purposes (SAF-T);
  De internationale variant van de (XML) auditfiles zoals wij die in Nederland kennen.
  Ontwikkeld door de Organisation for economic co-operation and development (OECD).
    
 7. Universal Business Language (UBL);
  Een standaard afsprakenstelsel voor het uitwisselen van e-documenten, zoals een e-factuur en een e-order.

Daarnaast zijn er internationaal afsprakenstelsels rondom interoperabiliteit, authenticatie en beveiliging, zoals Oauth2, OpenID, OWASP, REST, OpenAPI en eIDAS.
  

Nationaal

 1. Standard Business Reporting (SBR);
  Met de Nederlandse taxonomie voor externe verslaggeving.
      
 2. Referentie Grootboekschema (RGS);
  Standaard grootboekschema.
    
 3. XML Auditfiles;
  Met name Financieel (XAF), Salaris (XAS) en Afrekensystemen (XAA).