Stipac.nl

Wiki RGS vaste activastaat

De RGS vaste activastaat (RGS VAS) is bedoeld om zowel immateriële vaste activa als materiële vaste activa en de daarbij behorende gegevens uit te wisselen vanuit de subadministratie vaste activa.