Stipac.nl

Wiki RGS journaal

Wiki RGS journaal > Introductie en versiebeheer

Het RGS journaal, inleiding

Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties op geuniformeerde wijze aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Denk bijvoorbeeld aan financiële boekingen op basis van de periodieke loonjournaalpost, webwinkelverkopen, kassaverkopen, urenregistratie en projecten. Eigenlijk alle (sub)administraties die een journaalpost tot gevolg hebben.

Opzet
Onder de noemer "RGS journaal" gaat het om de volgende standaarden

  1. RGS journaal gegevensstandaard;
  2. RGS journaalsoorten.

Beide standaarden kunnen desgewenst onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.

Ad. 1 RGS journaal gegevensstandaard;
Dit betreft een gegevensdefinitie om journaalposten conform een standaard indeling aan te bieden aan boekhoudsoftware. 
In de praktijk kent elke leverancier van (online) boekhoudsoftware een eigen indeling om vanuit andere toepassingen mutaties (journaalposten) aan te bieden. Dat betekent voor leveranciers van aanleverende systemen telkenmale een aangepaste indeling. 

De RGS journaal gegevensstandaard is bedoeld om te komen tot een uniforme gegevensdefinitie (indeling) om mutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Zodat leveranciers van aanleverende systemen slechts met één indeling te maken hebben om mutaties aan te leveren aan boekhoudsoftware.

De RGS journaal gegevensstandaard is nog in ontwikkeling. 

Ad. 2 RGS journaalsoorten
Dit betreft standaard journaalposten onder een noemer "RGS journaalsoort" op basis van RGS-codes. Oftewel "een verzameling van logisch bij elkaar behohorende RGS-codes vormt een RGS journaalsoort". Een bekend voorbeeld van een RGS journaalpost is de loonjournaalpost. 

Per journaalsoort kunnen de betreffende RGS-codes vastgelegd worden die gezamenlijk een journaalpost vormen.
De eerste journaalsoort die is afgerond betreft de loonjournaalpost. 

De verdere invulling van RGS journaalsoorten maakt onderdeel uit van het initiatief Boekhoudplaza.nl.  

Meedoen
Leveranciers van salaris-, boekhoud- en andere administratieve software roep ik op mee te denken met de uitwerking van de RGS journaal gegevensstandaard, zowel qua formaat (in bijvoorbeeld XML en Json) als qua velden en de definities daarvan. En daarna mogelijk te maken in hun software.

Accountants- en administratiekantoren roep ik op mee te denken met de invulling van RGS journaalsoorten en onderliggende RGS-codes o, te komen tot gewenste journaalposten op RGS-niveau. 

Meer weten en/of meedoen?

Neem even contact op als je mee wilt doen.