Stipac.nl

Laatste nieuws

CBS sluit aan op RGS Brugstaat die door STIPAC wordt beheerd (23-01-2021)
Het CBS sluit aan bij de RGS Brugstaat. Dit is een exportformat dat een deel van de softwaremarkt heeft afgesproken om RGS-gegevens uit te wisselen. De RGS Brugstaat toont de saldi van de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een RGS-code. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat, en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst.
STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector (17-12-2020)
In geen enkele sector wordt zoveel gewerkt met financiƫle gegevens als in de accountancysector. Daarbij wordt al jaren steeds meer ingezet op standaardisatie om gegevensuitwisseling te harmoniseren en daarmee efficiƫnter te maken. Ondanks aanwezige standaarden constateren DOCCO en GBNED dat er nog volop gegevens handmatig uitgewisseld worden in de vastleggings- en rapportageketen.

Meer nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-scan

Software bouwdoosWe kennen standaarden als XAF, XAS, RGS, SBR, UBL, SEPA en sinds kort PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Doe mee met onze mini-scan

Voornemens 2021

RGS vaste activastaat
In het verlengde van de RGS brugstaat is het voornemen van STIPAC om in 2021 geautomatiseerde uitwisseling van de vaste activa  richting de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening, kredietrapportage, etc. te regelen. Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.

Lees verder
 

RGS journaal
Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost.

Lees verder

STIPAC

STIPAC is een initiatief van:

DOCCO


GBNED